Zbigniew Misiak

Zbigniew Misiak

Grupa BOC

Zbigniew Misiak – związany od 2006 roku z Grupą BOC. Doświadczony trener i konsultant z zakresu zarządzania procesami oraz zarządzania architekturą korporacyjną. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji oraz narzędzi zarządzania procesami, a także przygotowywaniu szkoleń (w tym gier symulacyjnych, szkoleń online) oraz prowadzenia szkoleń i warsztatów – w tym szkoleń train the trainer. Przeszkolił ponad tysiąc osób w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi. Prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne i prezentacje na uczelniach wyższych w Polsce, jak np. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Posiada certyfikat Object Management Group Certified Expert in BPM. W ramach OMG współtworzy nową wersję egzaminów OCEB, jak również działa w grupie Model Interchange Working Group zajmującej się promowaniem wymiany modeli BPMN między narzędziami oraz doprecyzowaniem standardu BPMN.