O KONFERENCJI

NOWE OBLICZE ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI

Konferencja przedstawi aktualne trendy, innowacje oraz strategie w obszarze modelowania procesów biznesowych, a liderzy technologii poruszą aspekty merytoryczne oraz aplikacyjne, w zakresie tworzenia i rozwijania środowiska BPM w firmie. Wydajna oraz efektywna architektura środowiska BPM, staje się głównym elementem rozwoju gospodarczego oraz kluczowym czynnikiem osiągania znaczących korzyści na rynku, od którego niezmiennie zależy efektywność przedsiębiorstwa. Zachodzące wewnątrz firmy operacje oraz odpowiednio zarządzane procesy, przekładają się na maksymalizację wykorzystania zasobów i lepszych wyników pracy. Znajomość tematyki BPM pozwoli w przyszłości podjąć właściwe decyzje i działania, usprawnić przepływ informacji czy też szybko zidentyfikować problemy zaistniałe w organizacji. Podczas spotkania porozmawiamy o tym w jaki sposób optymalizować procesy biznesowe i wymienimy doświadczenia w zakresie zwinnego zarządzania.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

AGENDA

KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA I OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

9:25 -9:30

Otwarcie konferencji

9:30 -10:00

Wyzwania RPA – budowa kultury automatyzacji

Robotyzacja procesów zagościła już w polskich organizacjach, w postaci od pojedynczych wdrożeń do skalowalnych farm robotów. Osiągnięcie skali a także jej właściwe utrzymanie jest jednak zadaniem nie tylko analityczno-technicznym ale i kulturowym. Warunkiem koniecznym skali jest dostrzeganie korzyści z robotyzacji przez biznes oraz apetyt na kolejne roboty. O tym co składa się na kulturę automatyzacji, jakie praktyki wdrożyć aby zapewnić stały dopływ potrzeb robotyzacji oraz o jakie role w organizacji zadbać by tę kulturę budować i pielęgnować – opowiem w moim wystąpieniu.

10:00 -10:30

Jak automatyzować procesy z użyciem kompletnej platformy low-codowej?

Świat nieprzerwanie zmierza ku inteligentnym rozwiązaniom cyfrowym. Ci, którzy decydują się na wdrożenie automatyzacji procesów w firmie i robią to najskuteczniej, stają się naturalnymi liderami na szybko ewoluującym rynku. Narzędzia, którymi można to zrealizować będą przedmiotem naszej prelekcji.

10:30 -10:50

5 barier skalowania automatyzacji w dużych organizacjach

W trakcie ponad 15 letnich doświadczeń z automatyzacją procesów biznesowych w dużych organizacjach, z wielu różnych branż i procesów, wielu krajów, za pomocą różnych technologii, zaobserwowaliśmy powtarzające się bariery dla skalowania korzyści z automatyzacji. Opowiemy jak je łatwo zidentyfikować i jak im skutecznie zapobiec.

10:50 -11:00

Przerwa

11:00 -11:20

Skuteczny proces = proces, który jest realizowany. Jak zaangażować zespoły w realizację procesów bez zniechęcania?

Organizacje będące pod wpływem dużej dynamiki rynku i otoczenia nie tylko biznesowego są zmuszone do systematycznego wdrażania i podnoszenia sprawności realizowanych procesów. Podążanie za tymi zmianami stanowi wyzwanie na wielu płaszczyznach - zarówno technologicznych jak i związanych z zasobami ludzkimi. Niesie to za sobą pewne zagrożenia, m.in.: zdecentralizowanie informacji poprzez wdrażanie wielu, niepołączonych ze sobą narzędzi do zarządzania oraz ciągle zmieniające się zasady i metody zlecania i wykonywania zadań. Przekłada się to na niechęć pracowników do uczestnictwa w realizacji procesów. Podczas naszego wystąpienia skupimy się na aspektach narzędziowych i metodach, które mogą skutecznie usprawnić zarządzanie procesami w organizacjach.

11:20-11:40

Zbigniew Misiak
Zbigniew Misiak

Grupa BOC

Jak zaangażować organizację w modelowanie i optymalizację procesów biznesowych?

Czy odpowiadając za inicjatywy procesowe w Twojej organizacji często czujesz się ignorowana / ignorowany? Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, to zachęcamy Cię do wysłuchania naszego wystąpienia, podczas którego podzielimy się najlepszymi praktykami w budowaniu zaangażowania wśród różnych grup interesariuszy.

11:40 -12:00

Łukasz Tartanus
Łukasz Tartanus

Procesowcy.pl

Rola architektury procesów w przedsięwzięciach automatyzacyjnych

 • Czym jest architektura procesów?
 • Korzyści ze zdefiniowanej i zarządzanej architektury procesów
 • Zależność między architekturą procesów, a dojrzałością procesową
 • Zależność między dojrzałością procesową, a skutecznością przedsięwzięć automatyzacyjnych

12:00 -12:10

Przerwa

12:10 -12:40

Sukcesy i porażki wdrażania RPA

12:40-13:10

Automatyzacja i integracja popularnych narzędzi a transfery danych do państw trzecich. Czy da się pogodzić legal compliance z pełną automatyzacją?

13:10 -13:40

Jarosław Żeliński
Jarosław Żeliński

IT Consulting

Automatyzacja procedur, a bezpieczeństwo proceduralne - co to takiego?

Autor zaprezentuje metody osiągania bezpieczeństwa realizowanych procesów i procedur z perspektywy analizy i oceny możliwej ich automatyzacji.
 1. Czym jest proces a czym procedura?
 2. Czym jest tu bezpieczeństwo i bezpieczeństwo czego, a może chodzi ryzyko?
 3. Jak zapewnić bezpieczeństwo: czy robot może ryzykować?

13:40

Zakończenie Konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania procesami biznesowymi
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak:
   SOA, BPO, BAM
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu oraz wartościowym merytorycznie dniu
 • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w obszarze optymalizacji procesów biznesowych
 • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o efektywnym zarządzaniu procesami
 • Chcesz spotkać osoby ze swojej branży, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / CHCĘ TAM BYĆ

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi, najważniejszymi aspektami automatyzacji procesów biznesowych?

Weź bezpłatny udział w konferencji!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 15.03.2023 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez ITDB Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów wydarzenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest ITDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. ITDB Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Prezesów, Członków Zarządu i Właścicieli firm
• Dyrektorów generalnych i zarządzających
• Szefów działów informatycznych
• Szefów i reprezentantów działów zarządzania procesami
• IT Manager’ów
• Dyrektorów, Kierowników oraz Managerów ds. rozwoju
• Doradców Zarządu
• Kierowników projektów oraz analityków
• Dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego

OPINIE