Tomasz Bykowski

Tomasz Bykowski

Horus

Członek Zarządu w firmie Horus, która zajmuje się zarządzaniem i automatyzacją procesów biznesowych dużych firm i oddziałów międzynarodowych korporacji. Z wykształcenia biolog z doktoratem z biochemii. Z praktyki przedsiębiorca i menedżer w firmach technologicznych, od czasów pierwszej rewolucji internetowej. Później kierował firmą e-learningową i był odpowiedzialny za cyfrową transformację w polskim oddziale największego na świecie dostawcy treści naukowo-technicznych. W badaniach psychologicznych konsekwentnie klasyfikowany jako wizjoner. Sukces mierzy sukcesem Klientów.