Bartosz Kolasa

Bartosz Kolasa

Axa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
Związany z branżą ubezpieczeniową od początku swojej kariery zawodowej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w likwidacji szkód a także w obszarze bankassurance, audycie i kontroli wewnętrznej.
Bardzo cennym doświadczeniem była dla niego ponad 5-letnia praca na rynku francuskim.
W Grupie AXA pracuje od roku 2015, aktualnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Obszarze Operacji i Obsługi Szkód. Odpowiada m.in. za transformację i robotyzację procesów obsługowych, proces reklamacyjny, analitykę i raportowanie.