Agnieszka Leśniewska

Agnieszka Leśniewska

Unum

Kierownik Zespołu Zarządzania Projektami i Procesami w Unum Życie TUiR S.A.
Od wielu lat związana z analizą biznesową, systemową i zarządzaniem projektami w obszarze ubezpieczeń na życie. Prowadziła i uczestniczyła w wielu projektach wdrażających nowe rozwiązania biznesowe i technologiczne. Obecnie kieruje zespołem dostarczającym kompleksowe rozwiązania w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz prowadzi Project Management Office.
Jest doktorem nauk technicznych, absolwentką Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.