Już wkrótce...

PARTNERZY

Astrafox
Naszą misją jest dostarczanie efektywnych rozwiązań IT dla firm i instytucji w Polsce i za granicą.
Najwyższej klasy konsultanci, architekci rozwiązań IT, projektanci oraz programiści tworzą zespół przygotowany do wielu różnorodnych zadań opartych nie tylko na autorskim systemie do automatyzacji procesów biznesowych AMODIT, lecz także obejmujące zaawansowane rozwiązania z wykorzystaniem technologii Microsoft.
Dostarczamy rozwiązania do przetwarzania i publikowania informacji oraz rozwiązania wspierające procesy biznesowe. Kluczowe obszary naszej działalności to:
•Workflow (AMODIT),
•Business Intelligence (Tableau, Alteryx)
•rozwiązania ERP (Comarch ERPXL)
•portale korporacyjne (SharePoint),
•programowanie .NET (systemy pisane na zamówienie)
•serwis IT (opieka nad infrastrukturą, sprzęt, oprogramowanie)
Eurobank
Eurobank S.A. jest instytucją finansową (bankiem komercyjnym), zajmującą się obsługą klientów detalicznych. Wśród swojej oferty Eurobank posiada: konta osobiste, karty kredytowe, kredyty konsumpcyjne i hipoteczne, ubezpieczenia oraz różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. Eurobank więc w świetle powyższego jest firmą usługową, której większość procesów jest oparta na pracy biurowej.
Profil obsługi Klienta wpływa na budowę struktury banku oraz na ukształtowanie procesów wewnątrz organizacji.
Bank musi zapewnić nie tylko sprzedaż produktów kredytowych
i finansowych, ale również obsługę posprzedażową. Każdy
z typów obsługi jest kreowany przez regulacje prawne instytucji zewnętrznych (tj. UOKiK, KNF, etc.), regulacje prawne obowiązujące na terenie państwa polskiego, umowy zawierane w ramach świadczenia usług Klientowi detalicznemu, ale przede wszystkim jest uzależniony od Klienta i jego „głosu”. Pracując więc nad procesami, jako bank nie możemy stracić z oczu jednostkowego Klienta, który nam zaufał. Jednocześnie biorąc zaś pod uwagę globalne spojrzenie na procesy wewnątrz Banku nie możemy zapomnieć o wszystkich departamentach, których zadaniem nie jest obsługa Klienta zewnętrznego, ale np. przygotowanie produktów do sprzedaży, wydawanie opinii prawnych, archiwizacja dokumentacji.
Bank powstał w 2003 roku poprzez przejęcie przez spółkę Look Finansowanie Inwestycji pakietu kontrolnego Banku Społem S.A., a następnie przejęcia Banku Wschodniego S.A. w Białymstoku. Zmieniono wtedy nazwę na Eurobank i pod tą marką funkcjonuje do dzisiaj.
Po śmierci właściciela i założyciela – Mariusza Łukasiewicza w 2004 roku Eurobank został przejęty przez Grupę Société Générale.
Société Générale jest jedną z największych europejskich grup świadczących usługi finansowe. Istnieje od ponad 150 lat. Zespoły Société Générale oferują doradztwo oraz usługi finansowe klientom indywidualnym, korporacyjnym i instytucjonalnym.
Łączenie się kolejnych spółek tworzy wyzwania w obszarze zbudowania jednorodnych metod zarządzania. W takich okolicznościach trudno jest wypracować jednolitą kulturę organizacyjną. Każda ze spółek wchodzących w skład finalnej firmy wnosi swoje doświadczenia, systemy oraz metody pracy. Często w wyniku presji czasu wynikającej z fuzji dochodzi do powstania rozwiązań tymczasowych, które potem funkcjonują w niezmienionym stanie przez lata. Innym aspektem jest fakt połączenie się z większą, zagraniczną spółką, która często staje się decydentem i podmiotem określającym wspólną rzeczywistość organizacji.
Z tymi wszystkimi zjawiskami zmagał i nadal zmaga się również Eurobank, szczególnie w rozumieniu zarządzania procesami. Eurobank jako część dużej grupy bierze udział w czynnym kreowaniu kultury procesowej w całej Société Générale. Utworzony został system symbiotyczny, w którym dochodzi do wymiany doświadczeń i metodologii. Obydwie organizacje pracują nad wspólną wizją postrzegania procesów.
Fundacja Pro Progressio
Grupa Pro Progressio, to organizacja zajmująca się rozwojem przedsiębiorczości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług dla biznesu oraz sektorami gospodarki, wśród których są m.in. Outsourcing Procesów Biznesowych (BPO), Centra Usług Wspólnych (SSC), Centra Badawczo-Rozwojowe (R&D), Call i Contact Center.
Codzienna współpraca i wypracowane relacje biznesowe z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami biznesowymi, czynią z Grupy Pro Progressio zaufaną i rzetelną organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Wśród organizacji, z którymi współpracujemy są zarówno dostawcy usług, firmy szkoleniowe, rekrutacyjne, deweloperzy, firmy doradcze, szkoły wyższe jak również indywidualni eksperci branżowi.
W ramach Grupy Pro Progressio powołana została w roku 2012 Fundacja Pro Progressio, której działalność statutowa realizowana jest wokół trzech głównych obszarów:
-wsparcia miast w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych
-edukacji przedsiębiorców oraz studentów z zakresu outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu
-promocji działalności opartej o model outsourcingu
W roku 2016 Pro Progressio została uznana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (wcześniej Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych), za najlepszą instytucję otoczenia biznesu w Polsce.
Grupa Pro Progressio prowadzi Klub Pro Progressio, do którego zaprasza wszelkie organizacje świadczące usługi outsourcingowe i nowoczesne usługi dla biznesu, w tym takie jak np. Zarządzanie Flotami Samochodowymi, Zarządzanie Nieruchomościami, Zarządzanie Siłami Sprzedaży, etc. Klub promuje i wspiera rozwój działalności gospodarczej, zarówno usług jak i produkcji, ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych i zwiększa świadomość marek.
XSystem
Firma XSystem powstała w roku 1999. W pierwszych latach swojej działalności, Spółka w oparciu o partnerstwo handlowe z XEROX Polska koncentrowała się na sprzedaży sprzętu drukująco-kopiującego oraz urządzeń do druku cyfrowego. Jednocześnie świadczyła usługi pełnej obsługi serwisowej sprzedawanych urządzeń oraz dostarczała materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących i urządzeń peryferyjnych infrastruktury IT.
W 2010 roku ze Spółki został wydzielony osobny podmiot gospodarczy XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. (100% udziałów podmiocie posiada XSystem S.A) w celu realizacji przyjętej strategii budowy organizacji dla nowych usług i produktów.
6 września 2011 roku na podstawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje Spółki zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu obrotu na rynku New Connect i tym samym od 13 września 2011 roku prawa do akcji, a potem akcje, są notowane na rynku New Connect.
W chwili obecnej, działalność XSystem S.A. opiera się na budowie i rozwoju rozwiązań z obszaru obiegu dokumentów, wdrażaniu elektronicznych archiwów dokumentów (tzw. repozytoria), świadczeniu usług cyfryzacji. XSystem S.A. uzupełnia ofertę handlową o nowoczesne systemy kopiująco-drukującego, infrastrukturę IT oraz urządzenia produkcyjne do druku cyfrowego dla środowiska poligraficznego.
SPONSORZY
 


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

FUNDATORZY NAGRÓD

PATRONI MEDIALNI
ORGANIZATOR