Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Zarządzanie procesami usługowymi w praktyce (na podstawie doświadczeń w ING Banku Śląskim S.A.)
ING Bank Śląski S.A.
Prelegent: Szymon Piłat
Opis prelekcji:
Od blisko 10 lat ING Bank Śląski wdraża zarządzanie procesowe. W czasie prelekcji opowiemy o przyjętym modelu i jego skuteczności. Przedstawimy dobre praktyki i pułapki których można uniknąć. Opowiemy również o właścicielstwie procesów w ING Banku Śląskim jako elemencie zarządzania procesami.

10:00-10:30
Zarządzanie cyklem życia procesów biznesowych przy wsparciu zaawansowanych narzędzi IT
DomData
Prelegent: Paweł Krajewski
Opis prelekcji:
W udoskonalaniu procesów biznesowych zachodzących w różnych organizacjach, można korzystać ze wsparcia dedykowanych narzędzi informatycznych. Podczas prelekcji zaprezentujemy cykl życia procesów oraz sposoby używania odpowiednio dobranych narzędzi BPM do optymalizacji procesów. Celem takiego działania jest zapewnienie wymiernych zysków i oszczędności w bieżącej działalności instytucji finansowej, firmy i innych organizacji. Jednym z obszarów, który można optymalizować jest proces obsługi klientów z użyciem różnych kanałów dystrybucji. Prelegent oprze się na rzeczywistych doświadczeniach firmy informatycznej, na co dzień zajmującej się dostarczaniem rozwiązań eliminujących bieżące problemy w przebiegu różnych procesów biznesowych.

10:30-11:00
System, który sam projektuje procesy obiegu dokumentów
Astrafox
Prelegent: dr Przemysław Sołdacki
Opis prelekcji:
Cały współczesny biznes opiera się na informacji oraz jej przetwarzaniu. Informacja daje przewagę konkurencyjną, dlatego właściwe zarządzanie nią jest kluczowe dla prowadzenia biznesu.
Na rynku istnieje wiele systemów do elektronicznego obiegu dokumentów. Podczas prelekcji pokażemy co dobry system obiegu dokumentów powinien posiadać oraz co wyróżnia platformę Amodit spośród innych rozwiązań.

11:00-11:05
Panel Wystawców11:05-11:20
PRZERWA

11:20-11:50
Nowości oraz trendy w obszarze BPM – nurty i kierunki rozwoju: projektowanie i modelowanie procesów biznesowych zorientowane na reguły biznesowe
IT-Consulting
Prelegent: Jarosław Żeliński
Opis prelekcji:
– proces biznesowy jako pojęcie analityczne,
– model procesów jako element analizy systemowej przedsiębiorstwa,
– modele procesów zorientowane na reguły biznesowe i systemy podejmowania decyzji.

11:50-12:20
Zarządzanie procesami biznesowymi – ryzyka prawne i sposoby ochrony swobody menedżerów
Bird & Bird
Prelegent: Magdalena Nowak
Opis prelekcji:
Podejmowanie ryzyka jest koniecznością dla menedżera chcącego zapewnić rozwój firmie. Jakie są granice dopuszczalnego ryzyka gospodarczego? W jakich sytuacjach menedżer może ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną lub prawnokarną za decyzje podejmowane w firmie i przy reprezentowaniu jej?

Wykład opowie o ryzykach prawnych związanych z podejmowaniem decyzji zarządczych i mechanizmach zwiększających bezpieczeństwo prawne decydentów.

12:20-12:50
Dynamiczne aspekty procesów biznesowych
BPMstandard.pl
Prelegent: Tomasz Gzik
Opis prelekcji:
W ostatnich latach w obszarze zarządzania i systemów informatycznych szeroko dyskutowane jest zagadnienie „dynamicznych procesów biznesowych”. Większość rozważań w tym zakresie dotyka tylko jednej z cech procesów biznesowych, tj. przebiegu, z pominięciem pozostałych. W ramach prezentacji przedstawione zostanie zagadnienie „dynamicznych procesów biznesowych”, propozycja definicji, zidentyfikowane aspekty dynamiki procesów oraz główne kierunki rozwoju.

12:50-13:05
PRZERWA

13:05-13:35
Jakość zarządzania procesami biznesowymi
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Prelegent: Dr inż. Mariusz Maciejczak
Opis prelekcji:
Organizacje biznesowe coraz częściej dążą do podniesienia poziomu umiejętności i doskonałości funkcjonujących w nich procesów, a poprzez to, w zależności od przyjętych celów, efektywność, skuteczność, produktywność czy sprawność swojego działania. Jednak nawet formalnie dobrze rozwinięte procesy mogą nie spełniać prostych oczekiwań swoich właścicieli czy użytkowników. Jak zatem postępować z procesami, tak, by nie tylko spełniały one kryterium jakościowe, ale by sam proces zarządzania nimi charakteryzował się pożądaną jakością? W prezentacji przedstawione zostaną ujęcia teoretyczne i praktyczne kwestii jakości zarządzania procesami biznesowymi.

13:35-14:05
Strategia Lean
LEANPASSION SP. Z O.O.
Prelegent: Michał Wieszczycki
Opis prelekcji:
Opierając się przykładach wykażę dlaczego doświadczenie Leanpassion wskazuje że wdrożenie szczupłego zarządzania nie może obejść się bez zarządzania procesowego, i vice-versa. Zaprezentuję koncepcję Strategii Lean – całościowego podejścia do zdobywania przewagi konkurencyjnej przez firmę w oparciu o podejście procesowe i ciągłą eliminację marnotrawstw.

14:05
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH
SPONSORZY
 
     
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

  

  
FUNDATORZY NAGRÓD
  
  

PATRONI MEDIALNI
                                                   
   
   
   
   
           

ORGANIZATOR