Tomasz Bykowski

Tomasz Bykowski

Horus

Strategy & Business Development Manager w firmie Horus, która buduje aplikacje i cyfrowe procesy biznesowe na platformach BPM & low-code oraz RPA a także pomaga firmom być lepszymi firmami software’owymi. O sobie od siebie: kiedyś zrobiłem poważne badanie psychologiczne na styl myślenia. Wyszło … wizjoner z tendencją ultrawizjoner. Mój największy sukces: Pewnie ktoś powie, że doktorat z biologii molekularnej, staż w zagranicznej uczelni i stosik publikacji w renomowanych czasopismach. Ja dzisiaj sukces mierzę głównie sukcesem moich klientów. Najważniejsze dla mnie to: Nigdy nie zatrzymywać się w miejscu. Inspirują mnie: TEDtalks. Chciałbym pozostawić Państwa z wiarą, że są na świecie dostawcy, którzy chcą dać Państwa organizacjom to czego na prawdę potrzebujecie a nie to o co prosicie.