Jarosław Michaluk

Jarosław Michaluk

Aequam

Kilkanaście lat pracował w firmach informatycznych i doradczych w tym ponad 14 lat kolejno w IBM pełniąc m.in. funkcję dyrektora odpowiedzialnego za współpracę z sektorem przemysłowym oraz Accenture, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Od ponad siedmiu lat działa pod własna firmą pełniąc rolę niezależnego eksperta, doradcy i biegłego u rożnych Klientów z sektora publicznego (KNF, Ministerstwo Sprawiedliwości, ZUS) i komercyjnego. Wspiera klientów w obszarze działań związanych optymalizacja procesów zarzadzania oraz planowania i wdrażania rozwiązań informatycznych.
Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w projektach, w ramach których budowano strategię korporacyjną i konkurencyjną, tworzono modele operacyjne (procesy, architektura organizacji) a także planowano, projektowano i wdrażano kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające różne organizacje (sektor administracji publicznej i komercyjny). Zdobył duże doświadczenie w obszarze kreowania wartości w sektorze administracji publicznej (Public Service Value) a także w zakresie analizy problemów biznesowych, analizy decyzji oraz prawnego kontekstu biznesu.
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej oraz IESE Business School w Barcelonie.