Jarosław Michaluk, Bartosz Bujak

Jarosław Michaluk, Bartosz Bujak

Aequam

Jarosław Michaluk

Kilkanaście lat pracował w firmach informatycznych i doradczych w tym ponad 14 lat kolejno w IBM pełniąc m.in. funkcję dyrektora odpowiedzialnego za współpracę z sektorem przemysłowym oraz Accenture, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Od ponad siedmiu lat działa pod własna firmą pełniąc rolę niezależnego eksperta, doradcy i biegłego u rożnych Klientów z sektora publicznego (KNF, Ministerstwo Sprawiedliwości, ZUS) i komercyjnego. Wspiera klientów w obszarze działań związanych optymalizacja procesów zarzadzania oraz planowania i wdrażania rozwiązań informatycznych.
Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w projektach, w ramach których budowano strategię korporacyjną i konkurencyjną, tworzono modele operacyjne (procesy, architektura organizacji) a także planowano, projektowano i wdrażano kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające różne organizacje (sektor administracji publicznej i komercyjny). Zdobył duże doświadczenie w obszarze kreowania wartości w sektorze administracji publicznej (Public Service Value) a także w zakresie analizy problemów biznesowych, analizy decyzji oraz prawnego kontekstu biznesu.
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej oraz IESE Business School w Barcelonie.

Bartosz Bujak

Blisko 20 lat pracuje w branży IT tak po stronie dostawcy jak i odpowiadając za obszary informatyki jako klient. Organizował od podstaw część rozwojową i utrzymaniową Pionu Technologii w TP Internet, przez wiele lat odpowiadał za polski dział Sun Professional Services w Sun Microsystems, Inc., pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Projektów i Rozwoju IT w Polkomtel SA, gdzie zarządzał zespołem przeszło 300 specjalistów i odpowiadał za cały proces wytwórczy oprogramowania u operatora telekomunikacyjnego. W ostatnich latach pełnił funkcję Dyrektora Technologii Online w TVN SA.
Rozwój zawodowy realizował zawsze w będąc mocno zaangażowanym w operacyjną działalność zespołów, którymi kierował. Osobiście zarządzał krytycznymi dla organizacji projektami, uważa, że „wszystkim da się zarządzić” a kluczem do sukcesu w projekcie jest metodyczna praca zespołu. Odpowiadając za organizację usługową po stronie dostawcy dostarczał projekty o budżetach kilkudziesięciomilionowych w branżach: telekomunikacyjnej, energetycznej oraz finansowej. Zaczynał w obszarze infrastruktury oraz systemów wysokiej dostępności, osobiście zarządzał największymi w Polsce projektami relokacji Data Center. W kolejnych latach nabywał wiedzy i doświadczenia w wytwarzaniu oprogramowania, by w efekcie analizować i usprawniać procesy wytwórcze po stronie klienta.