Bartosz Bujak

Bartosz Bujak

Aequam

Blisko 20 lat pracuje w branży IT tak po stronie dostawcy jak i odpowiadając za obszary informatyki jako klient. Organizował od podstaw część rozwojową i utrzymaniową Pionu Technologii w TP Internet, przez wiele lat odpowiadał za polski dział Sun Professional Services w Sun Microsystems, Inc., pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Projektów i Rozwoju IT w Polkomtel SA, gdzie zarządzał zespołem przeszło 300 specjalistów i odpowiadał za cały proces wytwórczy oprogramowania u operatora telekomunikacyjnego. W ostatnich latach pełnił funkcję Dyrektora Technologii Online w TVN SA.
Rozwój zawodowy realizował zawsze w będąc mocno zaangażowanym w operacyjną działalność zespołów, którymi kierował. Osobiście zarządzał krytycznymi dla organizacji projektami, uważa, że „wszystkim da się zarządzić” a kluczem do sukcesu w projekcie jest metodyczna praca zespołu. Odpowiadając za organizację usługową po stronie dostawcy dostarczał projekty o budżetach kilkudziesięciomilionowych w branżach: telekomunikacyjnej, energetycznej oraz finansowej. Zaczynał w obszarze infrastruktury oraz systemów wysokiej dostępności, osobiście zarządzał największymi w Polsce projektami relokacji Data Center. W kolejnych latach nabywał wiedzy i doświadczenia w wytwarzaniu oprogramowania, by w efekcie analizować i usprawniać procesy wytwórcze po stronie klienta.