Paweł Lipski

Paweł Lipski

Bird & Bird

Paweł Lipski jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności w zakresie własności intelektualnej.
Partner w zespole własności intelektualnej warszawskiego biura Bird & Bird.
Doradza klientom od 2006 roku. Jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności w zakresie własności intelektualnej. Zajmuje się również prawem Internetu, ochrony danych osobowych, prawem konsumenckim, sporami sądowymi, prawem reklamy oraz prawem kontraktowym. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu.
Wspiera klientów w sporach sądowych, postępowaniach przed PUODO, UOKiK, UPRP oraz EUIPO, w negocjacjach, procesach due diligence oraz tworzeniu strategii zarzadzania własnością intelektualną. Pracuje dla wiodących platform internetowych, przedsiębiorców z sektora sprzedaży detalicznej oraz producentów zaawansowanych systemów IT. Ma szczególne doświadczenie w zakresie naruszeń prawa w Internecie, doradza m.in. w głośnych sprawach dotyczących naruszeń praw przez użytkowników serwisów hostingowych. Reprezentował firmy w wielu postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej.
Doradzał kilkudziesięciu startupom internetowym w kwestiach zgodności ich modeli biznesowych z prawem.
Jest członkiem International Trademark Association (INTA). Prestiżowe informatory prawnicze Chambers and Partners oraz Legal500 rekomendują go w zakresie własności intelektualnej.
Pracuje w języku polskim i angielskim.