Monika Sieniawska – BPM TRENDS

Monika Sieniawska

Monika Sieniawska

4Results

PARTNER/ Ekspert DS. ZARZĄDZANIA PROCESAMI/ AGENT I POPULARYZATOR TRANSFORMACJI PROCESOWYCH

Doświadczony manager, konsultant i trener. Posiada ponad 20-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach managerskich (dyrektor departamentu) i specjalistycznych (w tym jako process/project/quality manager) w korporacjach finansowych i w konsultingu (w różnych branżach), zawsze łącząc cross-funkcjonalnie różne obszary.
Specjalizuje się w doradztwie procesowym, organizacyjnym i zarządczym: zarządzanie jakością i doświadczeniem Klienta (CEM), zarządzanie ogólne (operacje, back-office, ryzyko), optymalizacja procesów biznesowych (Lean Management, Six Sigma, Operational Excellence, Business Process Re-engineering), zarządzanie procesowe, przeglądy strategiczne, zarządzanie zmianą, budowa kultury optymalizacji, zarządzanie przez cele. Jej dodatkową domeną jest zarządzanie projektami transformacji procesowej organizacji. Łączy wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania projektami, procesami i jakością z wiedzą psychologiczną. Od 1999 roku skutecznie wspiera organizacje w realizacji strategii poprzez kaskadowanie i operacjonalizację celów strategicznych oraz wdrażanie podejścia procesowego i zarządzania jakością. Dzięki tym doświadczeniom skutecznie wspiera klientów w budowaniu kultury zaangażowania i ciągłego doskonalenia. Jest Black Beltem, praktykiem i popularyzatorem metod zarządzania jakością Lean Six Sigma, TQM, ISO. Jest założycielem Komitetu Jakości Usług Finansowych działającego przy Związku Banków Polskich.

Prowadziła projekty i pracowała dla takich firm jak: Allegro, Arcelor Mittal, BGŻ BNP Paribas, BSH, BZ WBK, EMC, GE, ING Bank Śląski.