Już wkrótce...

PRELEGENCI

Monika Pietruszyńska
ASTRAFOX sp. z o.o.
Menedżer ds. Sprzedaży
W firmie Astrafox odpowiedzialna za sprzedaż platformy Amodit. Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Produkcji oraz studiów podyplomowych na SGH z zakresu zarządzania i prowadzenia projektów.
Od kilkunastu lat związana z branżą IT a szczególnie z tematyką rozwiązań dla biznesu: ERP, CRM, BI, workflow.
W wolnym czasie lubi podróżować.
Daniel Bąk
Fundacja Pro Progressio
Daniel Bąk w Pro Progressio opiekuje się obszarem związanym z obiegiem dokumentów i informacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich outsourcingu. Dysponuje wiedzą łączącą umiejętności optymalizacji procesów Klientów z nowymi technologiami, jak np. narzędzia klasy BPM/ECM/CRM. Daniel jest menadżerem i konsultantem. Od ponad 15 lat jest związany z rynkiem nowych technologii i ich wykorzystania w procesach optymalizacji procesów biznesowych w obszarach sprzedaży, logistyki, finansów, wsparcia procesów Back Office, jaki i obsługi Klienta. Odpowiadał m.in. za realizację projektu zarządzania dokumentami dla jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, tworzył koncepcje biznesowe największego wdrożenia w Polsce faktur elektronicznych, prowadził projekty obejmujące swoim zakresem konsulting biznesowy, zarządzanie procesem zakupowym, jak i późniejszą realizację wdrożeń. Uczestniczył w realizacji projektów dla branż telekomunikacyjnej, bankowej oraz ubezpieczeniowej.
Sławomir Kreczmański
iQMART
Specjalizuje się w obszarach strategii dojścia do rynku, obsługi klienta, logistyki dystrybucji oraz zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. W prowadzonej od kilku lat działalności doradczej dzieli się z klientami swoim ponad 20-letnim doświadczeniem z zarządzania jednostkami biznesowymi oraz organizacjami z branż fmcg, telco, energetyka. Pracował m. in. dla Coca-Cola, Orange, Enea, Carlsberg, McCormick, Żywiec Zdrój. W ramach pracy zawodowej przeprowadził wiele projektów związanych z zarządzaniem zmianą, projektowaniem, restrukturyzacją obszarów sprzedaży i obsługi klienta najczęściej w średnich i dużych firmach. Jest absolwentem obecnego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych MBA oraz studiów doktoranckich w zakresie organizacji i zarządzania. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Piotr Merkel
iQMART
Praktyk i pasjonat zmian w organizacji, zwolennik i praktyk podejścia procesowego w zarządzaniu, ekspert w dziedzinie organizacji obsługi klienta i Customer Experience, praktykujący podcaster (Klientomania). Od ponad 25 lat jako Trener, Konsultant, Interim Manager, Kierownik Projektu aktywnie zaangażowany w projekty i działania organizacyjne związane z opracowaniem modelu funkcjonowania, organizacją, optymalizacją i rozwojem działów sprzedaży i obsługi klienta, w szczególności klienta masowego. Brał udział w projektach doradczych związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii biznesowej i rynkowej, business development, poprawy efektywności i ograniczenia kosztów w kilkunastu firmach polskich i zagranicznych z różnych branż i rynków. Pracował m.in. na rzecz m.in. CANAL+, Telekomunikacja Polska SA (Pion Sieci) oraz spółek Grupy Energa. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jako prelegent brał udział w licznych międzynarodowych i branżowych, dotyczących m.in. outsourcingu, obsługi klienta, CX, strategii rynkowej, zarządzania procesowego, zarządzania zmianą.
Marek Kowalczyk
Mandarine Project Partners
Praktyk zarządzania projektami. Z zespołem MANDARINE Project Partners pomógł zrealizować na czas największy w Europie projekt IPO: PGE SA. Autor słowa „zławiel”. Inicjator powstania raportu „Projekty Na Czas 2016” badającego terminowość realizacji projektów w polskich firmach. Partner w wydawnictwie MINT Books, specjalizującym się w publikacjach z zakresu zarządzania ograniczeniami wg Goldratta.
Studiował w Tokyo International College i State University of New York at Buffalo. Absolwent Wydziału Filozofii KUL w zakresie logiki i metodologii nauki.
Jacek Nieckula
Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Były stypendysta Programu Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology. Ma tytuł Inżyniera Europejskiego. Obecnie jako konsultant w Dziale Doradztwa Informatycznego (ITA) Ernst & Young zajmuje się modelowaniem procesów biznesowych, rozwijaniem aplikacji procesowych, technikami operacyjnymi (OT) i audytami systemów inormatycznych.
Przed EY w Instytucie Badań Naukowych PAN prowadził prace dotyczące zastosowania technik informatycznych oraz podejścia procesowego w zarządzaniu jakością. Między innymi zainicjował i koordynował projekt „Polski certyfikat BPMN”. Jako konsultant uczestniczył w licznych projektach z dziedziny zarządzania procesami biznesowymi. Posiada duże doświadczenie jako szkoleniowiec – ponad dziesięć lat był instruktorem w Dziale Edukacji Hewlett Packard Polska prowadząc kursy związane z administracją sieci komputerowych.
Łukasz Tartanus
PROCESOWCY.pl
Koordynator badania dojrzałości procesowej, współtwórca serwisu internetowego PROCESOWCY.PL, ekspert mający ponad trzynastoletnie doświadczenie w doskonaleniu procesów oraz we wdrażaniu standardów zarządzania procesami biznesowymi.
Paweł Krajewski
DomData AG Sp. z o.o.
Dyrektor Handlowy ds. Rozwiązań IT dla Sektora Finansowego
Absolwent Politechniki Poznańskiej. Od 1997 roku związany z tworzeniem rozwiązań dla sektora finansowego w firmach Sygnity, Emax. W DomData odpowiada za produkty i usługi dedykowane dla banków i firm ubezpieczeniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z usprawnianiem procesów biznesowych i obiegu dokumentów w organizacji. Jego hobby to wędrówki górskie oraz film.
Piotr Welenc
Wolters Kluwer
CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.,
Zastępca Dyrektora ds. rozwoju rynku RS, GRCw Wolters Kluwer SA.W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 6 lat był pracownikiem NBP w Departamencie Audytu Wewnętrznego (audytor IT) oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek międzynarodowego zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP.Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem, compliance. Byłtrenerem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działaniadla inspektorów UKNF oraz prelegentem ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT i compliance oficer, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Współpracownik Fundacji Rektorów Polskich w obszarze benchmarkingu szkół wyższych. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX).Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem w PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Przewodniczący Rady Nadzorczej HFT Brokers S.A. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w sektorze medycznym,oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.
Dr Witold K. Staniszkis
Rodan Development Sp. z o.o.
Dr Witold K. Staniszkis obronił pracę doktorską w dziedzinie bezpieczeństwa baz danych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w 1976 roku. W całym okresie swojej pracy zawodowej prowadził prace badawcze i realizacyjne w dziedzinie oprogramowania narzędziowego. Był współtwórcą i kierownikiem prac nad takimi produktami oprogramowania jak System Zarządzania Bazą Danych RODAN, systemu projektowania baz danych DBAP (Database Predictor and Analyzer), system integracji heterogenicznych baz danych DQS (Distributed Query System), a w ciągu ostatnich 15 lat system zarządzania wiedzą OfficeObjects®.
W. Staniszkis pracował w informatycznych instytucjach badawczo-rozwojowych w Polsce i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, i we Włoszech. Prowadził również wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Kalabryjskim we Włoszech, i w UNESCO Computer Science School.
W. Staniszkis jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, w latach 2005-2008 był członkiem zarządu platformy technologicznej NESSI (NetworkedEuropean Software & Services Initiative). Pracował jako koordynator europejskich projektów badawczych ICONS (Intelligent Content Management System] w latach 2000-2003, oraz eGov-Bus w latach 2009-2011. Jest autorem ponad 60 publikacji i ko-autorem 3 książek.
Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu firmy Rodan Development Sp. z o.o.
SPONSORZY
 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

              
  
FUNDATORZY NAGRÓD
     
  
PATRONI MEDIALNI
ORGANIZATOR