Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Audyt procesowego zarządzania organizacją
Wolters Kluwer S.A.
Prelegent: Piotr Welenc
Opis prelekcji:
Już nie dlaczego …. tylko w jaki sposób ….. nowoczesna diagnostyka procesów
Główne cechy procesów optymalnych
W jaki sposób optymalizować procesy?
Umiejscowienie zarządzania procesowego w strategii zarządzania nowoczesną firmą
Pomiar dojrzałości procesów – mierz i zarządzaj
Spotkanie umożliwi krytyczne podejście do rzeczywistości procesowej i umożliwi nauczenie uczestników oddzielania deklaracji od doskonałości w zarządzaniu procesowym. Poprzez zapoznanie się z kluczowymi wskaźnikami i miarami dojrzałości pozwoli na refleksję nad zaprojektowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania procesowego. Audyt, jako metodyka oceny zewnętrznej pozwoli popatrzeć na procesy jako na warunek nowoczesnego zarządzania firmą, kreacji wartości i profesjonalnego zarządzania ryzykiem.

10:00-10:20
Jak zapewnić wielokanałowość usług i optymalizację procesów przy wsparciu platformy BPM?
DomData AG Sp. z o.o.
Prelegent: Paweł Krajewski

Opis prelekcji:
Dla współczesnych organizacji coraz ważniejszym elementem działalności jest skuteczna wielokanałowa komunikacja z otoczeniem. Kluczowe staje się też połączenie tej komunikacji z procesami biznesowymi wewnątrz banku lub firmy. Coraz częściej decyduje to o sukcesie rynkowym i organizacyjnym. Efektywna analiza i konsekwentna optymalizacja podejmowanych działań, oszczędności i wymierny zysk to nie plan na przyszłość. To teraźniejszość. Jak może wesprzeć to zaawansowana platforma BPM?

10:20-10:50
Zarządzanie procesami działalności – standardy, metody, kierunki rozwoju.
Rodan Development Sp. z o.o.
Prelegent: dr Witold K. Staniszkis
Opis prelekcji:
Opis prelekcji: Wykład obejmuje krótkie omówienie standardów przyjętych w obszarze zarządzania procesami działalności oraz wynikających z nich wymagań funkcjonalnych dla oprogramowania narzędziowego. Możliwości oprogramowania narzędziowego BPM zostaną omówione na tle architektury platformy oprogramowania narzędziowego OfficeObjects® wykorzystywanego przez firmę Rodan Development. Konkluzją prezentacji będzie wskazanie kierunków rozwoju oprogramowania narzędziowego i aplikacji BPM.

10:50-11:10
PRZERWA

11:10-11:40
Rzeczywista dojrzałość procesowa organizacji funkcjonujących w Polsce
PROCESOWCY.PL
Prelegent: Łukasz Tartanus

Opis prelekcji:
Zespół serwisu internetowego PROCESOWCY.PL, specjalizującego się w tematyce doskonalenia procesów biznesowych i organizacji, opublikował w maju 2016r. wyniki najnowszego badania na temat dojrzałości procesowej polskich organizacji. Jest to trzecia edycja badania, pierwsza ukazała się w 2010 roku. W ramach przedsięwzięcia zbadanych zostało 236 organizacji. Partnerami merytorycznymi badania były firmy Baker Tilly, BOC Information Technologies Consulting, DomData, WEBCON.

11:40-12:10
Automatyzacja procesów rozliczania PIT – doświadczenia wdrożeniowe
Ernst & Young sp. z o.o.
Prelegent: Jacek Nieckula12:10-12:40
Platforma Amodit – system, który sam projektuje procesy obiegu dokumentów
ASTRAFOX sp. z o.o.
Prelegent: Monika Pietruszyńska

Opis prelekcji:
Cały współczesny biznes opiera się na informacji oraz jej przetwarzaniu. Informacja daje przewagę konkurencyjną, dlatego właściwe zarządzanie nią jest kluczowe dla prowadzenia biznesu.
Na rynku istnieje wiele systemów do elektronicznego obiegu dokumentów. Podczas prelekcji pokażemy co dobry system obiegu dokumentów powinien posiadać oraz co wyróżnia platformę Amodit spośród innych rozwiązań.

12:40-13:00
PRZERWA

13:00-13:30
Proces zakupowy systemów klasy BPM/CRM
Fundacja Pro Progressio
Prelegent:Daniel Bąk
Opis prelekcji:
Wybór systemów wspierających kluczowe procesy firm stanowi nie lada wyzwanie. Ilość dostawców oprogramowania, rodzajów systemów i ich modułów, warunków udzielania licencjonowania, wymaga przeprowadzenia dogłębnej analizy projektu zakupowego.

13:30-14:00
Model procesów biznesowych w dobie Customer Experience. Jak uwzględnić Klienta i jego perspektywę w modelowaniu i zarządzaniu procesami w Twojej firmie? Dobre praktyki rynkowe z branży usług
IQ Mart Sp z o.o.
Prelegent: Sławomir Kreczmański
Prelegent: Piotr Merkel
Opis prelekcji:
Model procesów biznesowych w dobie CustomerExperience – jak uwzględnić Klienta i jego perspektywę w modelowaniu i zarządzaniu procesami w Twojej firmie. Od kilku już lat termin CustomerExperiencezagościł na dobre w biznesie. Firmy, szczególnie z branży usługowej, nie tylko wprowadzają klienta do swojej strategii, ale czynią Klienta punktem centralnym. Czy w związku z tym nie warto zastanowić się nad aktualizacją i weryfikacją funkcjonujących modeli procesowych? Czy, wykorzystując doświadczenia liderów, nie warto przyjąć perspektywy klienta już na etapie projektowania przebiegu procesów głównych? Czy obecnie stosowane wskaźniki efektywności organizacyjnej pozwalają zmierzyć korzyści dla Klienta?
Czego i dlaczego warto uczyć się od najlepszych? Prelegenci to praktycy stosowania podejścia procesowego w organizacji. W oparciu o swoje praktyczne doświadczenie z różnych firm, branż i rynków postarają się przekazać swoją wiedzę na temat „dobrych praktyk” oraz wyjaśnić i udowodnić – na konkretnych przykładach -korzyści wynikające z ich zastosowania.

14:00-14:30
Czym się różni proces od projektu?
MANDARINE Project Partners
Prelegent: Marek Kowalczyk
Opis prelekcji:

Według Project Management Institute (PMI) : „Projekt można zdefiniować jako tymczasowe przedsięwzięcie podjęte w celu wytworzenia unikalnego produktu lub usługi. Projekty różnią się od innych ciągłych działań operacyjnych w organizacji tym, że — w odróżnieniu od operacji — projekty mają określony początek i koniec; mają ograniczony czas trwania.”
Definicja ta wydaje się bardzo precyzyjna, jednak w codziennej pracy z klientami spotykam się często z zagorzałymi dyskusjami na temat tego, czy dana aktywność jest projektem czy procesem/działalnością operacyjną. Typowymi przykładami takich kontrowersji są: rozwój nowych produktów czy też ekspansja sieci handlowej.

14:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH
SPONSORZY
 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

              
  
FUNDATORZY NAGRÓD
     
  
PATRONI MEDIALNI
ORGANIZATOR