Już wkrótce...

PARTNERZY

ASTRAFOX sp. z o.o.
ASTRAFOX dostarcza usługi i rozwiązania biznesowe. Kluczowe obszary naszej działalności to:
– Workflow (AMODIT),
– Business Intelligence (Tableau, Alteryx)
– rozwiązania ERP (Comarch ERPXL)
– portale korporacyjne (SharePoint),
– programowanie .NET (systemy pisane na zamówienie)
– serwis IT (opieka nad infrastrukturą, sprzęt, oprogramowanie)
Rodan Development Sp. z o.o.
Firma Rodan Development prowadzi prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą realizowanych w oparciu o oprogramowania narzędziowe OfficeObjects®. Do klientów firmy należą instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa, między innymi Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, i Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Firma zrealizowała systemy zarządzania wiedzą w Fundacji Partnerstwa Technologicznego skupiającej 15 instytucji badawczych i wyższych uczelni, Instytucie Medycyny Pracy, oraz w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.
eDokumenty Sp. z o.o.
Naszą misją jest tworzenie najnowocześniejszych webowych systemów informacyjnych, które nie tylko w sposób idealny dopasowane są do oczekiwań użytkowników, ale również je wyprzedzają, pozwalając czerpać z naszych rozwiązań sprawdzone wzorce i wiedzę.
Nasza przewaga polega na prostocie, jasności i przejrzystości tworzonych rozwiązań. Najwięcej czasu zajmuje nam ukrycie potężnych możliwości systemów, w taki sposób, by były udostępniane użytkownikom tylko wtedy, kiedy tego potrzebują. Na tej podstawie dążymy do osiągnięcia czołowej pozycji na rynku systemów informacyjnych dla biznesu i administracji.
Tworzymy oprogramowanie zgodnie z najnowocześniejszymi metodami analizy, projektowania i programowania. Do tworzenia kodu wykorzystujemy wzorce projektowe – sprawdzone i opisane sposoby rozwiązań określonych problemów programistycznych. W projektowaniu interfejsu użytkownika kierujemy się zasadami porządku, hierarchii i prostoty oraz ograniczania zbędnych elementów. Na każdym etapie tworzenia programów kluczowym punktem odniesienia jest zidentyfikowana potrzeba Klienta.
makigami
Makigami jest produktem JT Weston – firmy doradczej oraz innowacyjnego software house’u założonego w 2011 roku przez doświadczonych konsultantów wywodzących się z wiodących na świecie firm doradztwa biznesowego. W ramach grupy kapitałowej posiadamy również kancelarię prawną – JT Weston Legal.
Jesteśmy konsultantami, którzy dostrzegając potrzeby swoich klientów oraz luki i możliwości rynku, podejmują się realizacji innowacyjnych przedsięwzięć organizacyjnych i technologicznych, aby następnie móc zaoferować swym klientom gotowe do wdrożenia rozwiązania.
Oprócz rozwijania własnego, dedykowanego rozwiązania – platformy Makigami, JT Weston jest również oficjalnym dystrybutorem Platformy PPM Sciforma (Zarządzenie portfelami projektów).
Usługi oferowane przez JT Weston obejmują:
• Doradztwo IT, np. budowa Strategii IT oraz modeli IT Governance, zarządzanie jakością danych (DQM), kompleksowe wdrożenie Wytycznych IT Komisji Nadzoru Finansowego, budowa modeli Data Governance i zarządzania jakością danych
• Doradztwo Biznesowe, np. mapowanie i doskonalenie procesów biznesowych, planowanie strategiczne (np. strategia sprzedaży)
• Zarządzanie bezpieczeństwem, np. wdrażanie regulacji z zakresu ochrony danych osobowych (w tym również GDPR/RODO), planowanie ciągłości działania, bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego
• Zgodność regulacyjna, np. wdrażanie regulacji z zakresu ochrony danych osobowych (w tym również GDPR/RODO), Wytyczne IT KNF, Rekomendacja D KNF, Rekomendacja M KNF
• Outsurcing, np. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD), funkcje IT (IT Manager, Security Officer), funkcje zarządzania jakością danych, zarządzanie projektami (kierownicy projektów, analitycy biznesowi IT), utrzymanie infrastruktury IT.
SPONSORZY
 


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

  
  
  
  
FUNDATORZY NAGRÓD

  
  
  
PATRONI MEDIALNI
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ORGANIZATOR