Już wkrótce...

PRELEGENCI

Dariusz Szostek
Kancelaria Prawna Szostek_Bar i Partnerzy
Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny.
Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr.
Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-administracji. Ekspert w zakresie identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania, usług zaufania oraz cyberbezpieczeństwa.
W przeszłości członek zespołu do spraw czynności prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przewodniczący Zespołu Roboczego Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego, ekspert w zespole ds. uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym ds. Informatyzacji Rady Ministrów. Arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.
Cezary Szwed
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Cezary Szwed jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki uzyskał również w Politechnice Warszawskiej w 1999 roku. Studia podyplomowe w zakresie nauk o zarządzaniu ukończył w 2003 roku w Szkole Głównej Handlowej oraz we Francuskim Instytucie Zarządzania (Institut Francais de Gestion). Doświadczenie zawodowe zdobywał, m.in., jako pracownik naukowo-dydaktyczny PW, wykładowca innych uczelni warszawskich, konsultant i doradca firm z sektora energetycznego oraz menadżer w firmach elektroenergetycznych. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwem, systemach zarządzania produkcją oraz wykorzystaniem modeli i metod symulacyjnych i optymalizacyjnych w procesach zarządzania. Prywatnie interesuje się historią Warszawy i aktywną turystyką.
Jarosław Żeliński
IT Consulting
W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła naukowego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów łączności. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji. Specjalizował się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji. Obecnie, w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analiz systemowych w takich dziedzinach jak: teoria i filozofia zarządzania, teoria i filozofia prawa, teoria i filozofia nauki i epistemologia oraz projektowania logiki i architektury oprogramowania.
Od 1991 roku w branży IT jako analityk i projektant rozwiązań w polskim przedstawicielstwie firmy BONAIR USA, przekształconym później w polską spółkę BONAIR SA, w której pełnił rolę analityka i projektanta nowych rozwiązań oraz zajmował się rozwojem oferty firmy.
W latach 2001-2004, jako specjalista z zakresu analiz systemowych obszaru zarządzania, realizował projekty związane z budową strategii produktowych dla spółek giełdowych Elektrim SA, Apexim SA, EXATEL SA, (dawniej Telenergo SA), OPTIMUS SA.
Od roku 2004, niezależny ekspert. Prowadzi wykłady na wyższych uczelniach, samodzielne badania z zakresu sformalizowanych metod analiz systemowych i modelowania systemów zarządzania, realizuje projekty analityczne dla firm i instytucji publicznych. Wyniki swoich prac prezentuje w prowadzonym przez siebie, wysoko ocenianym przez wielu stałych czytelników, blogu IT-Consulting.pl, w prasie branżowej IT i gospodarczej, a także jako prelegent na wielu konferencjach, gdzie jest zapraszany do wygłaszania referatów merytorycznych. Publikuje artykuły i eseje w wielu gazetach w tym w TELEINFO, COMPUTERWORD, Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, FORBES, wielu wydawnictwach branżowych. „Rzeczpospolitej”, „Polsce The Times”, „The Wall Street Journal”, „Gazecie Wyborczej”.
Od 2005 roku jako wizytor prowadzi wykłady z zakresu analiz i modelowania na kilka wyższych uczelniach. Od roku 2016 doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
Jarosław Witwicki
Macrologic
Doradca Zarządu Macrologic SA, firmy specjalizującej się w produkcji i dostarczaniu rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent Politechniki Gliwickiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży narzędzi informatycznych klasy ERP, CRM i BI. Z Macrologic związany właściwie od początku swojej kariery zawodowej, gdzie zaczynał jako sprzedawca i konsultant, w latach 2009-2016 Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż . Laureat prestiżowej nagrody w pierwszej edycji konkursu Polish National Sales Awards w kategorii Menadżer sprzedaży roku. Obecnie zasiada w Kapitule Sędziowskiej konkursu PNSA, promującego dobre praktyki i standardy sprzedaży. Zwolennik i propagator nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających obsługę procesów biznesowych.
Łukasz Tartanus
Procesowcy.pl
Koordynator badania dojrzałości procesowej, współtwórca serwisu internetowego PROCESOWCY.PL, ekspert mający ponad trzynastoletnie doświadczenie w doskonaleniu procesów oraz we wdrażaniu standardów zarządzania procesami biznesowymi.
dr Witold K. Staniszkis
Rodan Development Sp. z o.o.
Dr Witold K. Staniszkis obronił pracę doktorską w dziedzinie bezpieczeństwa baz danych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w 1976 roku. W całym okresie swojej pracy zawodowej prowadził prace badawcze i realizacyjne w dziedzinie oprogramowania narzędziowego. Był współtwórcą i kierownikiem prac nad takimi produktami oprogramowania jak System Zarządzania Bazą Danych RODAN, systemu projektowania baz danych DBAP (Database Predictor and Analyzer), system integracji heterogenicznych baz danych DQS (Distributed Query System), a w ciągu ostatnich 15 lat system zarządzania wiedzą OfficeObjects®.
W. Staniszkis pracował w informatycznych instytucjach badawczo-rozwojowych w Polsce i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, i we Włoszech. Prowadził również wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Kalabryjskim we Włoszech, i w UNESCO Computer Science School.
W. Staniszkis jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, w latach 2005-2008 był członkiem zarządu europejskiej platformy technologicznej NESSI (Networked European Software & Services Initiative). Pracował jako koordynator europejskich projektów badawczych ICONS (Intelligent Content Management System] w latach 2000-2003, oraz eGov-Bus w latach 2009-2011. Jest autorem ponad 60 publikacji i ko-autorem 3 książek.
Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu firmy Rodan Development Sp. z o.o.
dr Przemysław Sołdacki
ASTRAFOX Sp. z o. o.
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doktor nauk technicznych z zakresu informatyki. Od 1999 roku członek zarządu firmy Astrafox (dawniej Datacom Software). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży IT. Skutecznie łączy wiedzę techniczną (programowanie .NET, SQL, systemy CRM, SharePoint) z zainteresowaniami z obszaru sztucznej inteligencji i eksploracji tekstu (textmining). Jest zarejestrowanym ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W wolnym czasie podróżuje, interesuje się również tańcem.
Jakub Romankiewicz
WEBCON
Konsultant ds. optymalizacji procesów biznesowych w firmie WEBCON Sp. z o.o. Przez ponad 2 lata kierownik Działu DMS wdrażającego systemy informatyczne klasy BPMS. Dla firmy OPTeam S.A. i jej klientów prowadził projekty związane z wdrożeniem systemów obiegu dokumentów z wykorzystaniem technologii MS SharePoint, WEBCON BPS oraz platformy ELO Digital. W ciągu ostatnich 12 lat koordynator lub współpracownik w licznych projektach wdrożeniowych w zakresie IT. Od 2009 roku prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) z wykorzystania MS Project na etapie przygotowania i realizacji projektów. Zawodowo interesuje się problemami zarządzania operacyjnego i komunikacją wspieranymi poprzez rozwiązania IT (systemu klasy ERP) a także tematyką psychologii biznesu.
Hobby: turystyka piesza, górska, literatura faktu.
Jacek Paszek
eDokumenty Sp. z o.o.
Programista, architekt i konsultant systemów informacyjnych dla biznesu. Wszechstronne wykształcenie i ponad 10 lat doświadczeń przy tworzeniu i wdrożeniach webowych systemów obiegu dokumentów, workflow i CRM.
Prywatnie ojciec dwójki synów. Poza swoją pracą pasjonuje się architekturą, socjologią i bieganiem.
Michał Prusaczyk
JT Weston
Senior Associate w firmie JT Weston odpowiedzialny za rozwój i projekty wdrożeniowe platformy Makigami. Doświadczony Project Manager. Posiadacz certyfikatów PMP, IPMA, PRINCE2, Agile PM.
Jako konsultant w firmie JT Weston odpowiadał za wiele wdrożeń dostosowujących podmioty sektora finansowego do Wytycznych i IT Komisji Nadzoru Finansowego. Absolwent Informatyki na Politechnice Warszawskiej. Prywatnie pasjonat sportu, biegania oraz zagadek logicznych.
SPONSORZY
 


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

  
  
  
  
FUNDATORZY NAGRÓD

  
  
  
PATRONI MEDIALNI
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ORGANIZATOR